Na nasze produkty udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje:
1. Wad powstałych w wyniku eksploatacji lub użytkowania produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
2. Wad powstałych na skutek oddziaływań termicznych i chemicznych.
3. Naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów.
4. Mechanicznych uszkodzeń, wynikających z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb